Platforma VOIP dzięki której możliwe są tanie rozmowy

Jakość usług

W dzisiejszej dobie, w której dominują technologie transmisyjne oparte o komutację pakietów, a zainstalowane przepustowości sieci transmisyjnych i oferowane przez nie gwarancje jakości usług QoS pozwalają na zapewnienie odpowiednio niskich wartości utrat pakietów, opóźnień transmisji i jej zmienności, stworzenie jednej infrastruktury do transmisji danych, dźwięku i obrazu jest jedyną drogą do dalszej minimalizacji kosztów telekomunikacji. Stąd obserwowane w ostatnich czasach ogromne zainteresowanie technologiami VoIP.

Technologie te, zapewniając jakość transmisji dźwięku analogiczną do telefonii tradycyjnej umożliwiają dodatkowo zaoferowanie abonentowi końcowemu wcześniej niespotykanych funkcjonalności po bardzo niskich kosztach.
Na jakość usługi VoIP wpływają zasadniczo dwa parametry:
(i) jakość transmisji od abonenta do platformy VoIP,
(ii) jakość platformy VoIP.

Sieć ipfon przywiązuje najwyższą wagę do jakości połączeń. W tym celu stosuje m.in rozwiązanie NetEQ oferowane przez Global IP Sound.

Sieć ipfon odpowiada wyłącznie za prawidłowe funkcjonowanie platformy VoIP, a z oczywistych względów nie ma wpływu na jakość transmisji do platformy.

Wykorzystanie do transmisji protokołu IP i istniejących technik doboru tras przesyłu pakietów oraz QoS, w połączeniu z umowami o współpracy z ogólnopolskimi operatorami telekomunikacyjnymi, pozwala na zapewnienie wymaganych parametrów transmisji do dowolnej lokalizacji na terenie Polski.

Platforma VoIP zlokalizowana została w punkcie zapewniającym najlepsze warunki telekomunikacyjne. W ośrodku tym zapewniane jest:

  • bezpośrednie wpięcie do sieci szkieletowej IP,
  • bezpośrednie wpięcie do centrali miejskiej PSTN,
  • wpięcie w ogólnopolski system zarządzani siecią,
  • dwa niezależne źródła zasilania z dodatkowym podtrzymaniem,
  • całodobowe monitorowanie i dozór systemu 24/7/365.

Technologia VoIP

Usługi VoIP na najwyższym poziomie ogólności stanowią połączenie dwóch elementów: protokołu nawiązywania połączenia (SIP) oraz protokołu transmisji danych (RTP).

SIP

Głównym zadaniem pierwszego z protokołów (SIP) jest zlokalizowanie w sieci globalnej IP abonenta wywoływanego oraz przekazanie abonentom wywołującemu i wywoływanemu informacji niezbędnych do rozpoczęcia przez nich transmisji dźwięku oraz opcjonalnie również obrazu. Lokalizacja taka dokonywana jest, z wykorzystaniem przekazywanego przez abonenta wywołującego, umownego adresu, którym może być np. numer w publicznej sieci telefonicznej (PSTN). Podejście takie jest podobne do stosowanego w sieciach komórkowych, co oznacza, że abonenci mogą praktycznie dowolnie zmieniać swój punkt przyłączenia do sieci.

RTP

Głównym zadaniem drugiego protokołu (RTP) jest zapewnienie transmisji strumieni mowy i obrazu oraz zarządzanie tymi strumieniami w taki sposób, aby zachować wymaganą jakość usługi. Protokół RTP wykorzystuje różne techniki kodowania i kompresji przesyłanych danych tak, aby zapewnić możliwie optymalne wykorzystanie dostępnego pasma.

Platforma VoIP

Platforma zbudowana do obsługi sieci ipfon łączy w sobie obydwie wymienione wyżej funkcjonalności, a także rozszerza je o wiele funkcji dodanych niedostępnych w tradycyjnych sieciach telefonicznych lub wymagających poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych, takich jak fax2email, voice2email.

Zbudowana została ona jako platforma do masowej obsługi abonenta końcowego. Z tego powodu wyposażona została ona, oprócz elementów związanych stricte z technologią VoIP, również w zaawansowany moduł do zarządzania usługami i abonentami zarówno z poziomu dostawcy, jak i użytkownika usługi. Skalowalność platformy i jej modularność umożliwia obsługę wolumenu ruchu sięgającego dziesiątek milionów minut miesięcznie oraz dziesiątek tysięcy abonentów. Dodatkowo platforma umożliwia podpinanie praktycznie dowolnych aplikacji realizujących usługi dodane dla abonentów.

Niezawodność i ciągłość pracy zapewniana jest poprzez połączenie serwerów w farmę i stworzenie zaawansowanego mechanizmu wykrywania awarii i równoważenia obciążenia.

schemat platformy

Serwery SIP

Serwery SIP są odpowiedzialne za wymianę sygnalizacji umożliwiającej nawiązanie komunikacji pomiędzy abonentami i późniejsze nią zarządzanie. Pracują one z wykorzystaniem protokołu SIP v. 2 który, jako protokół postrzegany przez ekspertów jako wiodący dla zastosowań VoIP, stanowi podstawowy protokół platformy wykorzystywanej na potrzeby sieci ipfon. Aby zapewnić ciągłość usług platforma sprzętowa oparta jest o dwumaszynowy cluster. Po nawiązaniu komunikacji abonenci rozpoczynają wymianę danych. Wymiana taka może odbywać się na dwa możliwe sposoby: (i) bezpośredni między abonentami lub (ii) z pośrednictwem serwerów VoIP Gateway. Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia np. w sytuacji, gdy obydwaj abonenci znajdują się w tej samej lokalizacji, a sytuację tą można porównać do zestawienia połączenia w obrębie prywatnej centrali PABX abonenta. Z drugim przypadkiem mamy do czynienia np. w sytuacji, gdy jeden z abonentów znajduje się w sieci innego operatora, co odpowiada zestawieniu połączenia pomiędzy numerem miejskim.

Gateway PSTN-VoIP

Serwery VoIP Gateway odpowiedzialne są za wymianę ruchu telekomunikacyjnego z innymi operatorami, a w szczególności za konwersję ruchu VoIP do tradycyjnego ruchu telefonicznego i vice versa. Serwery te pełnią rolę centrali miejskiej. Pracują one z wykorzystaniem protokołu RTP - po stronie sieci VoIP, oraz protokołu DSS1 - po stronie sieci PSTN. W celu zapewnienia poprawniej transmisji z jak największą liczbą abonentów oraz aby umożliwić tym abonentom transmisje faksowe i modemowe, serwery te obsługują wiele standardów kompresji i kodowania (G.711u, G.711a - wymaga 64k pasma, G.726-40 wymaga 40k pasma, G.726-32 wymaga 32k pasma - zalecany do używania w sieci ipfon, G.729 wymaga 8k pasma).

Serwery www

Serwery www stanowią platformę sprzętową i aplikacyjną dla narzędzi do zarządzania usługami przez operatora i abonenta. Zarządzanie takie odbywa się z wykorzystaniem przeglądarki internetowej i w zakresie wynikającym z przyznanych przez operatora uprawnień może być ono wykonywanie bezpośrednio przez abonenta. Stanowi to niekwestionowaną przewagę w stosunku do operatorów oferujących tradycyjne usługi, gdyż abonent może praktycznie samodzielnie definiować swoje potrzeby, a wszystkie wprowadzane przez niego zmiany odzwierciedlane są natychmiastowo w działaniu konkretnych usług. W przypadku uruchomienia usług dodanych, są one automatycznie dostępne do konfiguracji, z tego samego miejsca oraz z wykorzystaniem tych samych mechanizmów, co dla pozostałych usług, co stanowi dodatkowe ułatwienie dla abonenta. Niezawodność i ciągłość pracy realizowana jest podobnie jak w przypadku serwerów VoIP Gateway.

Serwery aplikacyjne

Serwery aplikacyjne odpowiedzialne są za realizację usług dodanych, takich jak: fax2email, voice2email, IVR, itp. Ich konfiguracja i zastosowane mechanizmy zapewnienia ciągłości pracy są zależne od typu realizowanej usługi.

projekt: difronte

[zamknij]

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

[Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu]